Měli byste vědět…

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Prodejce / Dodavatel:

MVDr. Luděk Paleček
Hovězí z farmy od Palečků
Adresa:  Krusičany 16, 25741 Týnec nad Sázavou
IČ: 72026090
DIČ: CZ 8706120665

Odpovědná osoba: Bc. Kateřina Křečková, DiS.

Email: 
Tel : 739 569 896

Bankovní spojení: Moneta money Bank

Kupující / Zákazník

může být fyzická nebo právnická osoba. Písemná objednávka kupujícího/zákazníka písemně prodejcem / dodavatelem odsouhlasená a potvrzená je návrhem kupní smlouvy, která je zrealizována dodáním objednaného zboží a uzavřena zaplacením a převzetím objednaného zboží.

2. Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby

  • telefonicky
  • e-shop
  • e-mailem

Veškeré objednávky provedené e-mailem, přes e-shop nebo telefonicky, jsou považovány za závazné.Prodejce/ dodavatel  může při telefonické objednávce požadovat e-mailové potvrzení objednávky ze strany kupujícího./zákazníka
Provedením objednávky kupující/ zákazník stvrzuje, že se seznámil s našimi Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je námi potvrzena telefonicky nebo mailem nejpozději následující den, veškeré doplňující informace a údaje jsou vždy při objednání a potvrzení doplněny, vč. kontaktů a způsobu doručení objednaného zboží. O případných změnách je zákazník vždy písemně nebo telefonicky informován.

3. Jak nakupovat

Kupující / zákazník si může vybrat libovolné zboží z naší nabídky. Aktuální nabídku lze najít na stránkách www.hovezizfarmy.cz – v sekci „ Naše nabídka“ případně se telefonicky informovat o aktuální nabídce na uvedém telefonním čísle. Kupující/zákazník si vybere balíčky a/nebo speciality, a/nebo jiné druhy masa, o které má zájem a objedná je (mailem, telefonicky, přes e-shop). Následně po uvedení kontaktních údajů je informován o termínu a způsobu dodání zboží, oboustranným potvrzením objednávky se stává objednávka aktivní.

4. Dodávka zboží

Zboží (maso) je možné vyzvednout osobně na adrese provozovny Hovězího z farmy – přímo v Krusičanech pouze po předchozí telefonické domluvě nebo bude způsob dopravy domluven při přijetí objednávky nebo bezprostředně po připravení objednávky, pokud není možné vyzvednout zboží na provozovně. Cena dopravy je v okruhu Benešova zdarma, delší trasy zavážíme za poplatek 10-20 km 50 Kč, 20 – 35 km 100 Kč, 35 – 50 km 150 Kč. Benešov a Praha. Balné se neúčtuje. Vakuové balení masa je zdarma.

Jiné lokality se zavážejí jen po předchozí domluvě a odsouhlasení cenové nabídky za případnou dopravu speciálním chladícím vozem.

Cenu za zboží a dopravu hradí kupující v hotovosti při převzetí zboží, pokud nebylo při objednání stanoveno jinak.

Případná realizovaná zálohová platba při odběru většího množství zboží je vždy potvrzena před dodáním zboží a následně při vystavení daňového dokladu řádně vyúčtována.

Způsob úhrady je vždy potvrzen před dodáním zboží.

Termín dodání je se zákazníkem sjednáván vždy při potvrzení objednávky. O případných změnách termínu apod. je vždy zákazník písemně nebo telefonicky informován.

5. Zrušení objednávky / Reklamační řád

Zrušení učiněné a dodavatelem potvrzené objednávky je možné jak ze strany dodavatele, tak ze strany odběratele pouze písemnou formou (e-mailem) a  pouze na základě závažných důvodů a při dodržením následujících podmínek:

Zrušení objednávky ze strany dodavatele je možné  pouze na základě technického problému či kvalitativního problému, který se před dodáním na straně dodavatele vyskytl. Případný náhradní termín dodání objednaného zboží bude vždy individuálně nabídnut a domluven s odběratelem.

Zrušení objednávky ze strany odběratele v době, kdy je již objednávka připravena k expedici a zboží je vakuově zabaleno dle požadavku odběratele anebo zrušení objednávky v den domluveného dodání masa opravňuje dodavatele k vyúčtování stornopoplatku ve výši 50% z předběžné ceny objednávky.

Vadné zboží je možné reklamovat. Důvodem k reklamaci je nedodržení uváděné kvality masa, porušení obalu během přepravy apod. Reklamace zboží (masa) je vždy řešena individuálně a je vždy domluveno řešení a postup vyřízení reklamace se zodpovědnou osobou dodavatele.

Zboží je možné reklamovat dle stávajících platných norem:

  • Kupující/ zákazník je povinen předložit účet, zajistit kvalitní uložení reklamovaného masa (max. 4oC), původní obal a musí předložit celý obsah balení (bez ohledu na stav, tj. syrové, již tepelně upravené, či zmrazené). Pokud bude předložena k reklamaci jen část balíčku, nebude reklamace uznána.
  • Za výjezd při neoprávněné reklamaci se účtuje jednotná sazba 300,- Kč.
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem, přesto se snažíme reklamace vyřešit max. do druhého dne. Pokud návštěva reklamačního pracovníka neproběhne max. třetí den po nahlášení reklamace, a to z viny na straně prodejce, náleží kupujícímu/ zákazníkovi plná náhrada.

6. Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k charakteru zboží (maso), nelze po předání zboží kupujícímu/ zákazníkovi od smlouvy odstoupit.

7. Záruční podmínky

Je-li na prodaném zboží nebo na jeho obalu vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, končí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka je poskytována za splnění skladovacích podmínek uvedených na obalu a etiketě. Po rozbalení zboží a porušení obalu je nutné se opět řídit doporučením uvedeným na etiketě dodávaného zboží. – doba pro zpracování.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením (pozor na maso s kostí!), a skladováním mimo rozmezí 0-4 oC . Maso je určeno k okamžité spotřebě po rozbalení balíčku. Nespotřebované maso se doporučuje zmrazit. Rozbalením balíčku nebo zamražením masa záruka končí.

8. Ochrana osobních dat

Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jím poskytnutých osobních údajů pro účely koupě a prodeje zboží. Osobní údaje zákazníka, které případně vyplnil při odesílání objednávky či dotazu, evidujeme jen pro vlastní potřebu a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetí osobě.
Osobní údaje slouží pouze pro úspěšné vyřízení objednávky a marketingové aktivity firmy Hovězí z farmy od Palečků.

9. Zavěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek včetně reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.